måndag 9 juli 2012

Rc7, loket som försvann

Rc7 var det snabbaste Rc loket som har existerat. SJ beslöt sig år 2001 för att bygga om ett par Rc6 lok (1421 och 1422) så de kunde sättas in som ersättningståg till krånglande X2000. Loken fick namnet Blue X och målades i en mörkblå färg. De två nämnda loken växlades upp för att klara en hastighet på 180 km/h.

Foto Bengt Persson, Wikipedia
Den höga hastigheten krävde dock enligt gällande föreskrifter att hälften av boggierna på vagnarna som loket skulle dra var tvungna att förses med  magnetskensbromsar. En ombyggnad som visade sig bli allt för kostsam och de båda loken återställdes till Rc6 under åren 2003 och 2004.

- Mikael

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar